Home  //  Charter  //  Routes  //  RUTA DUBROVNIK - Nacionalni park Mljet, Lastovo, Korčula, Hvar, Vis

Dan 1: AYC Dubrovnik Base - Okuklje (Mljet) 

Dan 2: Okuklje - Korcula
 
Dan 3: Korcula - Hvar
 
Dan 4: Hvar - Vis - Zaklopatica (Lastovo)
 
Dan 5: Zaklopatica - Pomena (Mljet National Park)
 
Dan 6: Pomena - AYC Dubrovnik Base

Alternativne luke i uvale koje vrijedi vidjeti: Koločep, Lopud, Suđurađ, Šipanska Luka, Slano, Kobaš, Ston, Saplunara, Polače, Lumbarda, Palmižana, Komiža, Biševo, Stončica, Vela Luka, Ubli,...

 RUTA DUBROVNIK - Nacionalni park Mljet, Lastovo, Korčula, Hvar, Vis  RUTA DUBROVNIK - Nacionalni park Mljet, Lastovo, Korčula, Hvar, Vis  RUTA DUBROVNIK - Nacionalni park Mljet, Lastovo, Korčula, Hvar, Vis  RUTA DUBROVNIK - Nacionalni park Mljet, Lastovo, Korčula, Hvar, Vis  RUTA DUBROVNIK - Nacionalni park Mljet, Lastovo, Korčula, Hvar, Vis  RUTA DUBROVNIK - Nacionalni park Mljet, Lastovo, Korčula, Hvar, Vis  RUTA DUBROVNIK - Nacionalni park Mljet, Lastovo, Korčula, Hvar, Vis  RUTA DUBROVNIK - Nacionalni park Mljet, Lastovo, Korčula, Hvar, Vis  RUTA DUBROVNIK - Nacionalni park Mljet, Lastovo, Korčula, Hvar, Vis  RUTA DUBROVNIK - Nacionalni park Mljet, Lastovo, Korčula, Hvar, Vis
Scroll Up